Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn STP – STP GROUP

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, STP Group đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm hạ tầng xanh, bền vững. Đến nay, trên con đường hiện thực hóa một tương lai xanh mà STP theo đuổi, chúng tôi dành nhiều nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm như ống HDPE, lồng bè, trang trại nổi HDPE đi cùng với những giải pháp tiên phong. Những giải pháp này được phục vụ trong các lĩnh vực như cấp thoát nước, thủy lợi, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi biển công nghiệp.