Phương thức thanh toán

Số tài khoản Tên ngân hàng Chi nhánh Chủ tài khoản
Có VAT 12010007388251 TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Sở giao dịch 1 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nhựa Super Trường Phát