Blog

lồng HDPE Vũng Rô

Lồng HDPE Vũng Rô nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường

Vũng Rô được biết đến là vịnh có nhiều ưu thế phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhưng nuôi biển vẫn tồn tại hạn chế cản trở sự phát triển của nuôi trồng thủy sản. Tập đoàn STP là doanh nghiệp đi đầu sáng tạo các giải pháp nuôi biển bền vững. Nhằm hỗ trợ …

long-hdpe-mong-cai

Lồng HDPE Móng Cái – Giải pháp mới cho ngành nuôi trồng thủy sản

Móng Cái là một trong những địa phương phát triển nhất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Với địa thế giáp biển và nhiều điều kiện thuận lợi về môi trường. Móng Cái đã phát triển mạnh mẽ ngành nuôi trồng thủy sản. Có sự óng góp không hề nhỏ vào …

lồng HDPE Cẩm Phả

Dự án lồng HDPE Cẩm Phả – Mô hình nuôi biển hiệu quả, bền vững

Cẩm Phả là thành phố có tiềm năng nuôi trồng thủy sản nhất nhì của tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trong nghề nuôi biển. Tuy nhiên, nuôi biển ở địa phương vẫn còn mặt hạn chế cần phải khắc phục. Để từ đó, đem đến cho …

long-tron-hdpe-ha-noi

Lồng HDPE Hà Nội – Xu hướng thâm canh trong nuôi trồng thủy sản

Hà Nội là một khu vực đô thị lớn và không có nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ngư dân ở Hà Nội có thể nuôi trồng thủy sản thông qua các hình thức như dạng thủy canh hay hồ nước. Nhằm hướng đến việc phát triển bền …

long-HDPE-Ca-Mau

Lồng HDPE Cà Mau – Nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành mũi nhọn

Nuôi trồng thủy sản được xem là một ngành mũi nhọn và cực kì được chú trọng của tỉnh Cà Mau. Việc ứng dụng lồng HDPE Cà Mau vào nuôi trồng thủy sản sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho toàn tỉnh. Giúp cuộc sống người dân ngày càng phát triển vượt bậc …